EOS

Organisatsioonist

MTÜ Eesti Ortodontide Selts (EOS) on Eesti ortodonte ühendav erialaliit, mis on asutatud 30.01.2004 ortodontia kui teadusala arengu toetamiseks ja edendamiseks Eestis. Seltsi ülesandeks on Eesti ortodontide erialase töö kvaliteedi hoidmine ja tingimuste loomine pidevaks enesetäienduseks.

Ortodontia eriala arengu tagamiseks toimub sidemete ja kontaktide arendamine teiste riikide ortodontide ja meedikutega ning vastavate rahvusvaheliste organisatsioonidega. Selts on Euroopa Eriarstide Ühenduste Föderatsiooni EFOSA (European Federation of Orthodontic Specialists Associations) ja Rahvusvahelise Ortodontide Föderatsiooni WFO (World Federation of Orthodontists) liige.

EOS koondab Eesti ortodonte ning teostab nende huvide esindamist ja kaitsmist. Selts esindab enda liikmeskonda suhetes erinevate erialaorganisatsioonide, Eesti Haigekassa, ortodonte koolitavate õppeasutuste, tööandjate ning erinevate rahvusvaheliste meditsiiniliste organisatsioonidega. Lisaks tegeleb EOS pidevalt ortodontia-alase selgitustöö tegemise, raviteabe ning sellega seotud info kogumise, kirjastamise, väljaandmise ja levitamisega.

 

KOOLITUSED

Tulemas

Kontakt

MTÜ Eesti Ortodontide Selts

TÜ Hambaarstiteaduse Instituut L. Puusepa 1a
Tartu 50406

E-post: eestiortodontideselts@gmail.com

EOS

MTÜ Eesti Ortodontide Selts (EOS) on Eesti ortodonte ühendav erialaliit.