EOS
Ortodontide Selts › Organisatsioonist

Organisatsioonist

MTÜ Eesti Ortodontide Selts (EOS) on Eesti ortodonte ühendav erialaliit. Paljud Eesti ortodondid on koos hambaarstidega esindatud Eesti Hambaarstide Liidus, kuid aegamööda tekkis vajadus kitsama erialaühenduse jaoks ning 30.01.2004 asutati Eesti Ortodontide Selts. Selts esindab enda liikmeskonda suhetes teiste erialaorganisatsioonidega, Eesti Haigekassaga, ortodonte koolitavate õppeasutustega, tööandjatega jne.

Ortodondi kutsenõuded:

  • on lõpetanud kõrgkooli ja omab hambaarsti diplomit (õppeaeg Tartu Ülikoolis 5a),
    järgneva residentuuriõppega omandanud ortodontia eriala kutsetunnistuse (õppeaeg Tartu Ülikoolis 3a)
  • Ortodondina on õigus tegeleda isikul, kes on kantud Terviseameti tervishoiutöötajate registrisse ortodondina.

Eestis on Terviseameti ortodontide registrisse kantud 57 ortodonti. EOS-i kuulub neist 49, kellele lisanduvad ortodontia eriala residendid. 
Kodulehel jagame ortodontia-alast informatsiooni, tutvustame liikmeskonda, vastame erialastele küsimustele.

EOSi juhatusse kuuluvad  alates 01.01.2016 Katri Herman (president), Eliis Vengerfeldt, Triin Jagomägi, Kirsten Nigul, Rita Nõmmela, Kati Võrk ja Piret Tamm.

 

Eesti Haigekassa poolt on tasustatud järgmised diagnoosid:

Vabariigi Valitsuse 20.02.2013. a määrus nr 32 Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu

§ 78. lõige 2

Lõikes 1 sätestatud piirhindu rakendatakse alla 19-aastaste isikute ortodontilisel ravil järgmiste diagnooside korral:
1) prognaatne hambumus sagitaalse lahiga 9 mm ja enam;
2) progeenne hambumus;
3) lahihambumus, kui kontaktis on ainult molaarid;
4) peetunud jäävintsisiivid või kaniinid;
5) kui puudub intsisiiv, kaniin või rohkem kui üks hammas lõualuu kummalgi poolel;
6) huule-suulaelõhe ja muud näo-lõualuusüsteemi kaasasündinud väärarengud.